Mangtimbang pea (43)

A1: Umbora dipangngujui?
B1: Malenaq petimbanganni teq pea.
A2: Mauku-uku unaraka tuq pea?
B2: Mauku-uku una ia.
A3: Pirara timbanganna tuq pea?
B3: Teqda kuissenni kua pira timbanganna teq pea. Lima kilo kapang.
A4: Sipenpiranra to suster ratu mangtimbang lan sangbulanna?
B4: Penpissenra sangbulan.
A5: Apara sakinna to pea indeq?
B5: Biasa mapaqdik baqtangna. Budami rupanna sakinna.