Video Isa

Ia tee filem ncurita katuoanna Isa Almaseh. Temme'i to umbonna madoang takita jiong tee.

Ia to curitanna lan tee filem mpaui apa to napangngajaran Isa Almaseh, anakkana Maryam arannai endek pole de' suruga.

Ia tee film 12 tawan; ia ke madoangki' ngkitai, temme'i to tawan la takita. Ia ke madoangki' la nnala videona Isa Almaseh, temme'i to CD, teqda nadibajah.

Wa'ding tacopy tapakitanni soba'ta', apa te'da nawa'ding dibaluk.

Ia ke ditemme'i to "Download" jiong, wa'ding tapatamai HP-ta'.