Istana (15)

Bahasa Duri

Salassa'

A1: Apara napugauk ambe'na Juhani?
B1: Mangkaloh-kalohhi.
A2: Apara napake mangkaloh-kaloh?
B2: Pekalira napake sanga te'da sikupang.
A3: Ciapari nate'da sikupang?
B3: Naannai Patahangi.
A4: Umbo nanii nnannai?
B4: Te'da kuissenni.  Ba'tu umbori ia ntuu mati' naanna.
A5: Ciapari nangkabua' kaloh-kaloh ambe'na Juhani?
B5: La napado'i pipa wai.
A6: Ciapari napasangngii pipa wai?
B6: La naola wai endek de' salassa'.
A7: Apara to disanga salassa'?
B7: Ia to disanga salassa', bola puang tonna anu'. Wa'ding endek de' to tau assalan mala'bihhi.
A8: Mangkamiraka napasangngi palapong bolana ambe'na Juhani?
B8: Mangkami. Macarakka'mi lan bola.

     

Bahasa Indonesia

Istana

A1: Apa yang dikerjakan bapaknya Juhani?
B1: Dia membuat selokan.
A2: Apa yang dipakai membuat selokan?
B2: Hanya linggis yang dia pakai karena tidak ada sekop.
A3: Mengapakah tidak ada sekop?
B3: Disimpan Patahang.
A4: Di manakah dia simpan?
B4: Saya tidak tahu, mungkin disekitar sini saya dia simpan.
A5: Mengapakah bapaknya Juhani membuat selokan?
B5: Dia akan memasang pipa air.
A6: Mengapa dia memasang pipa air.
B6: Akan dilalui air ke istana.
A7: Apakah yang dinamakan istana?
B7: Yang dinamakan istana adalah rumah raja zaman dahulu. Orang boleh naik apabila orang itu mulia.
A8: Sudakah selesai dipasangi plapon rumah bapaknya Juhani?
B8: Sudah, sudah sejuk dalam rumah.

Percakapan berikut: Murid

Membagikan

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.