Menimbang anak (43)

Bahasa Duri

Mangtimbang pea

A1: Umbora dipangngujui?
B1: Malena' mpangpetimbanganni tee pea.
A2: Malagah-lagah unaraka tuu pea?
B2: Malagah-lagah una ia.
A3: Pirara timbanganna tuu pea?
B3: Te'da kuissenni kua pira timbanganna tee pea. Lima kilo kapang.
A4: Sipempiranra to suster ratu mangtimbang lan sangbulanna?
B4: Pempissenra sangbulan.
A5: Apara sakinna to pea inde'?
B5: Biasa mapa'dik ba'tangna. Budami rupanna sakinna.

     

Bahasa Indonesia

Menimbang anak

A1: Mau ke mana Bu?
B1: Saya pergi menimbang anak ini.
A2: Sehat-sehat sajakah anak itu?
B2: Dia sehat-sehat saja.
A3: Berapakah timbangannya anak itu?
B3: Saya tidak tahu berapa timbangannya anak ini. Mungkin lima kilo gram.
A4: Berapa kalikah suster datang menimbang dalam satu bulan?
B4: Hanya satu kali dalam satu bulan.
A5: Penyakit apa yang biasa diderita anak-anak di sini?
B5: Biasanya sakit perut, banyak macamnya.

Percakapan berikut: Orang sakit

Membagikan

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.