Carana manggereq manuk

Carana manggereq manuk to tosallang. Ia ke manggereq manukki to tosallang, parallu dibasei joloq to ulu manuk. Namaneq dibasei to ajena, dikua namapaccing. Den too tau kumua kua, "Dijeqneqi, namaneq digereq." Apa ia to kussen akuqna, "Iara nadijeqneqi, ke la massumbajangngi." Iana puramo dibasei, dipapennolo lakomi kalambunan. Mesaq tau ntakkei ajena sola paniqna, dikua danggiq namembaqbak-baqbak iarika mengkaro-karo. Ia to piso dipake manggereq, disangehhi, dikua namataran. Ia to tomanggereq lima kananna ntakke piso na lima kairinna ntakke ulu manuk. Iana la manggereqmo, ia to tomanggereq, iana eddapa nasorongngi pisona, nabacai joloq, "Bismillahi ruah maniruahim." Namaneq nasorong pisona, jio kira-kira to cappaq kollongna iarika garontoq ulunna. Iana disorongmo to piso, diparaqtahmi to goro-gorona sola lalan penawanna, dikua nabuda rarana messun, namadiq mate. Iana budamo rarana toqdo, disoroqimi digereq, namaneq dilaqparan. Susimi tee, ke manggereq manukki to tosallang. Iana edda napasusii joo, edda nawaqding nakande to tosallang.