Mangkabua' rinding (30)

A1: Apara nagaraga to tau jiong bala bola?
B1: Nggaragai pentiroan sola rinding.
A2: Masaimoraka nagaraga?
B2: Masaimo. Karuami allona too digaraganna. Iana mangkamo dipasang, dipale'ke'mi rindingna sola pentiroanna.
A3: Budaraka tau mbali'i manggaraga rinding?
B3: Buda.
A4: Pangkombongraka joo mbali'i?
B4: Tangngia pangkombong. Nabali'i bangri mangkabua' rinding.
 

 
Sipangkada-kada: Pande bola

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.